Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2013

Institutske kargo klauzule (A) 2009: rekontekstualizacija

Institutske kargo klauzule, osiguranje, kargo, englesko pravo, pomorsko osiguranje

Autor se nada da je u ovom radu dao komentar glavnih promena uvedenih u Institutskim kargo klauzulama iz 2009. godine i razloga za njihovo donošenje, kao i određenu analizu njihovog potencijalnog uticaja na tekuće nestabilne ekonomske i političke okolnosti sa kojima se suočavaju tržišta osiguranja i analizu najnovijih slučajeva sudske prakse u vezi sa izmenjenim klauzulama. Iako ne predstavlja sveobuhvatnu diskusiju, pojava starih tema ukazuje na dileme koji su postojale prilikom izrade njihovog teksta pre objavljivanja zvanične verzije.

Susanna Marsden

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA