Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2013

Pranje novca sa osvrtom na osiguranje

pranje novca, osiguranje, sistem zasnovan na proceni rizika

Pranje novca je u uslovima globalizacije i liberalizacije postalo problem koji zahteva saradnju među državama i donošenje mera za njegovo suzbijanje ne samo na nacionalnom, već i međunarodno-pravnom i na nadnacionalnom nivou. Nakon pregleda najznačajnije regulative na nacionalnom, međunarodno-pravnom i nadnacionalnom nivou koja se odnosi na pranje novca, autor objašnjava faze pranja novca polaganje, prikrivanje i integraciju. Uz to, pažnju posvećuje sistemu analize zasnovanom na proceni rizika, kao vrlo važnom mehanizmu otkrivanja i sprečavanja pranja novca. Centralni deo rada odnosi se na pranje novca u osiguranju. Autor objašnjava postupak pranja novca u osiguranju i navodi primere iz prakse. Na kraju je predstavljeno stanje u Srbiji i ukazano da iako zakon sadrži dobra rešenja u pogledu sprečavanja pranja novca, u praksi se često ne sprovode uvek, pa bi takvu praksu trebalo menjati.
U radu je korišćen uporedno-pravni i analitički metod.

Jasmina Labudović Stanković

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA