Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2014

Tretman izdvajanja (Oustourcing-a) u pravu nadzora prema nemačkom Zakonu o nadzoru osiguranja i Direktivi o solventnosti II

Outsourcing, izdvajanje funkcija i usluga, specifična povezanost sa osiguranjem, Solventnost II

Nemački Zakon o nadzoru osiguranja (Versicherungsaufsichtsgesetz; u daljem tekstu: Zakon) razlikuje pojmove izdvajanja funkcija i izdvajanja usluga. Predmeti izdvajanja u oblasti izdvajanja funkcija navedeni su u zakonu. S druge strane, izdvajanje usluga, naprotiv, nije zakonom jasno utvrđeno. Prema aktuelnom tumačenju, § 64a st. 4 Zakona obuhvata ipak samo delatnosti specifične za osiguranje. Takođe se i odredbe okvirne direktive Solventnost II o izdvajanju delatnosti odnose na delatnosti koje su specifično povezane sa osiguranjem. Kao takve će se ubuduće primenjivati u svim državama EU.

Martin Lange

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA