Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2002

Jugoslovensko osiguranje i integracioni proces u Evropi

 1. UVOD
Katastrofa od 11. septembra 2001. godine u Americi biće upamćena kao jedna od najvećih tragedija koja je uzdrmala svetsku ekonomiju sa nesagledivim posledicama. Štete, koje se u ovom trenutku procenjuju na preko 100 milijardi dolara, biće sa preko 80% nadoknađene po osnovu osiguranja i reosiguranja. Govoriti o značaju i funkciji osiguranja posle ove konstatacije - irelevantno je.
Adekvatno tome, moderno tržište osiguranja već odavno se ne može podvesti samo pod sferu zaštite imovine i lica. Polazeći od uloge i specifičnosti ove delatnosti, prisutna je neprekidna potrcba za razvijanjem istraživačkog prema brojnim otvorenim pitanjima iz njenog domena kako bi se osiguranje što egzaktnije i temeljitije analiziralo, a njegovi problemi i dostignuća što detaljnije elaborirali. U žiži ovog rada nalazi se jugoslovensko osiguranje sa stanovišta dostignutog stepena njegovog razvoja i mogućnosti priključenja savremenim integracijskim tokovima koji karakterišu razvijena tržišta, pogotovo u Zapadnoj Evrop

Boris Marović Nebojša Žarković

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA