Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2002

Naknada štete u vidu novčane rente

Autor u ovom radu nastoji da sintetički izloži, ali i kritički preispita, situacije u kojima se dosuđuje materijalna i nematerijalna šteta U obliku rente u našem pravu. Izlaže rešenja pojedinih građanskih zakonika o ovom obliku naknade štete, da bi istakao njihovu sličnost sa rešenjima Zakona o obligacionim odnosima - ZOO. Oslonjen na sudsku praksu i pravnu teoriju, primenom više metoda tumačenja, konkretizuje pravne standarde koje, ovaj vid naknade štete, upotrebljava ZOO.

Ilija Babić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA