Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2004

Mesto dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja u uporednom pravu i predlozi za reformu sistema zdravstvenog osiguranja u Srbiji

Privatizacija kao pretpostavka za poboljšanje usluga u zdravstvu
Savremeni razvoj nauke i medicine omogućava sve složenije i efikasnije metode prevencije i lečenja bolesti. Dok su sa jedne strane naučne i tehničke mogućnosti u medicini sve veće, sa druge je sve evidencije da tradicionalne zdravstvene institucije ne mogu slediti u potpunosti taj razvoj, konkretnije, ne mogu uvek obezbediti sve ono što je medicinski korisno i moguće. Razlozi su delimično i organizacione prirode, ali prvenstveno se zapravo radi o materijalnim problemima.
Kao prethodna pretpostavka za sprovođenje određenih reformi u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstva uopšte nameće se potreba za sprovođenje
privatizacije. Kada se govori o privatizaciji uvek se postavlja problem oblika i obima njenog sprovođenja.
Svetska zdravstvena organizacija,

Ivanka Spasić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA