Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2015

Neki aspekti osiguranja vetroelektrana u Srbiji

Ključne reči: osiguranje vetroelektrana, osiguranje objekata u izgradnji od svih rizika, osiguranje objekata u montaži od svih rizika

Apstrakt

    Sve veća briga o zaštiti životne sredine i napori za smanjenje globalnog zagađenja, kao i sve intenzivnija primena obnovljivih izvora energije, posebno energije vetra, doprineli su da autor u ovom radu posebnu pažnju posveti razmatranju aspekata i karakteristika osiguranja vetroelektrana. Najpre će biti razmotrene osnovne karakteristike vetroelektrana i neke njihove tehničke karakteristike. Osiguranje vetroelektrana se posebno razmatra, uz osvrt na mogućnosti ugovaranja ovog osiguranja u Srbiji. Vetroelektrane, kao specifična tehničko-tehnološka postrojenja, dovode do specijalizovanog pristupa osiguranju. Razmatranje  osiguranja energetskih postrojenja u Srbiji pokazuje da domaći osiguravači imaju značajno i dugogodišnje iskustvo u osiguranju tradicionalnih elektroenergetskih postrojenja. Osiguranje vetroelektrana za osiguravače predstavlja novinu jer do sada u Srbiji nije izgrađen nijedan vetrogenerator. Sagledavanje osiguranja vetrogeneratora obavljeno je sa stanovišta prihvaćenih standarda i specifičnosti vetroelektrane kao predmeta osiguranja, kako sa stanovišta osiguravača tako i sa stanovišta osiguranika.

Milovan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA