Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2016

Osnovna obeležja i odrednice tražnje za osiguravajućim uslugama

Ključne reči: tražnja za osiguranjem, odrednice tražnje, tražnja po grupama osiguranika, tražnja po vrstama osiguranja

Apstrakt

    Tražnja za osiguranjem je izuzetno složena i slojevita kategorija. U ovom radu su najpre obrađena lica – tražioci, tj. kupci koji se pojavljuju na osiguravajućem tržištu. Oni su veoma različiti, i to kako polazeći od spoljnog oblika u kome se javljaju (preduzeća, pojedinci i drugo), tako i sa stanovišta unutrašnjih (psiholoških, ličnih, društvenih i kulturnih) obeležja. Zbog toga je bilo neophodno razvrstati lica koja imaju potrebe za osiguranjem po grupama osiguranika, od kojih svaka ima posebnosti sa stanovišta tražnje za osiguravajućim uslugama. K tome, nužno je posmatrati i odrednice tražnje polazeći od dve različite grupe poslova, životnih i neživotnih osiguranja. U radu je ustanovljeno kako su neki činioci, kao što su dohodak, cene polisa ili obrazovanje ključni za potražnju kod obe vrste poslova osiguranja. Isto tako, tražnju treba uvek posmatrati imajući u vidu i kretanja na strani ponude sa kojom čini jedinstvo.

Nebojša Žarković

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA