Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2013

Odluka o povlačenju članka zbog prigovora na plagijat

plagijat

Povlači se članak Zastarelost potraživanja naknade štete – sporna pitanja u sudskoj praksi u vezi sa štetom prouzrokovanom krivičnim delom, potpisan od strane Radivoja Kastratovića, objavljen u broju 2-2013 Evropske revije za pravo osiguranja (str. 56-60) jer je plagijat članka Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom koji je objavljen u časopisu Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2011, autora prof. dr Marije Karanikić Mirić. 

Glavni i odgovorni urednik 

Prof. dr Jasmina Labudović Stanković

 

Radivoje Kastratović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA