Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2011

Bankaosiguranje na tržištu EU i specifičnosti poljskog prava

bankaosiguranje, posrednici, ugovor o kolektivnom osiguranju, „meki propisi”.

Povećanje interesa za bankaosiguranje kao načina distribucije proizvoda osiguranja u Poljskoj pruža brojne izazove za tržište. Direktiva EU o posredovanju u osiguranju, poljski propisi i samoregulisanje učesnika poljskog tržišta postali su interesantna tema za pravnu diskusiju o tome kako bankaosiguranje treba da bude organizovano u Poljskoj i da li je potrebno doneti neke dodatne propise. Ovaj članak razmatra određene propise koji važe na poljskom tržištu u vezi sa propisima EU.

Anna Tarasiuk-Flodrowska

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA