Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2009

Transparentnost u krizi

 

Početak svetske krize 15. septembra 2008. izazvao je globalnu diskusiju o osnovnim  vrednostima, koja daje nadu u uspostavljanje razumnijih  odnosa među svim učesnicima na tržištu, kako na mikroekonomskom, tako i na makroekonomskom planu.

            U tumačenju Büchnerovih reči: “Država jede svoju decu” iz dela “Dantonova smrt”, a u korist teze ”Država jača svoje dobitnike”, dolazi danas, uz pomoc nacionalnih i transnacionalnih mera podrške, do korekture neoliberalnog stava u ekonomiji i njegovog prekomernog stimulisanja monetarne politike, u korist eko-socijalne tržišne privrede, u kojoj se profit meri na duži rok, i ne samo novcem. Prednosti, merljive i životno realne, umesto kratkoročne špekulativne dobiti, predmet su očekivanja potrošača, preduzeća, partnera i svih zaposlenih. Nekadašnja vrlina poslovnih ljudi, poslovanje u dobroj veri, sve više dobija na značenju.

Manfred H. Hasenohrl

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA