Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2009

Portfolio kompanija za osiguranje života

portfolio, osiguranje života, rizik, investicije, aktiva

U ovom radu autor je bio usredsređen na investicioni portfolio društava za osiguranje života. Bavio se određivanjem njegovog pojma i predstavio je način njegovog kreiranja. Osnovni smisao konstrukcije portfolija je ostvarivanje optimalnog odnosa između rizika i prinosa kombinujući različite vrste aktive. Iz rada saznajemo da kreiranje portfolija nije intuitivan posao i da se izbor aktive, u koju će se ulagati, ne vrši nasumično i bez detaljnih analiza. Između ostalog, autor je ukazao na razliku između portfolija društava koji se bave životnim i neživotnim osiguranjem,  analizirao je  najvažnije funkcije investcionog portfolija i predstavio je osnovna  obeležja finansijske aktive.

Jasmina Labudović Stanković

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA