Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2007

Pravo regresa nosilaca socijalnog osiguranja nakon saobraćajne nezgode prema osiguravaču obaveznog osiguranja odgovornosti s posebnim osvrtom na austrijsko pravo

 Pod terminom „socijalno osiguranje” podrazumeva se zakonsko, obavezno osiguranje, koje služi obezbeđivanju određenih davanja u slučaju bolesti, nezgoda, nesposobnosti za rad ili privređivanja, potrebe za tuđu negu i pomoć, starosti i smrti.

U Nemačkoj više od 90% stanovništa, a u Austriji više od 95% stanovništva uživa zaštitu, koju pruža zakonski propisano obavezno socijalno osiguranje. Potrebna sredstva pribavljaju se iz doprinosa osiguranih lica, konkretno zaposlenih i njihovih poslodavaca, te iz dotacija državnog budžeta.

Sistem socijalne zaštite svake države razvijao se paralelno sa privrednim razvojem te države, pa je danas prilagođen odgovarajućim političkim, socijalnim i ekonomskim okvirnim uslovima države u kojoj je nastao.

U Austriji je 1956. godine donet Zakon o socijalnom osiguranju, koji reguliše zdravstveno osiguranje, penziono osiguranje i osiguranje od nezgode.

Mag. Josef Schorghuber

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA