Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2012

Neki problemi međunarodnog privatnog prava u vezi sa pravom osiguranja u praksi Turske

Osiguranje, Međunarodno privatno pravo, pravo i nadležnost, zakonska ili ugovorna subro- gacija, egzekvatura

 

 

Osiguranje je međunarodna delatnost. Uvek kada postoji inostrani element, primenjuju se pravila međunarodnog privatnog prava. Važno je ispitati zakonska pravila koja regulišu ugovor o osiguranju sa inostranim elementom i probleme sa kojima se strani osiguravači može susresti. Ovaj rad se bavi osnovnim pitanjima međunarodnog privatnog prava koji se mogu pojaviti u vezi sa osiguranjem u Turskoj sa posebnim osvrtom na merodavno pravo, nadležnost, zakonsku i ugovornu subrogaciju stranih osiguravača koji ostvaruju regrese u Turskoj, direktnu tužbu protiv stranog osiguravača od- govornosti i reosiguranje.

Samim Unan

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA