Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Susanna Marsden

Reforma premijskog sistema: Uticaj Roterdamskih pravila na pošiljaoce i osiguravače karga

Revija 3-2012

Institutske kargo klauzule (A) 2009: rekontekstualizacija

Revija 2-2013

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA