Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Milovan Jovanović

Osiguranje od svih rizika na tržištu osiguranja u Srbiji

Revija 4-2012

Fronting osiguranje i njegov uticaj na razvoj osiguranja u Srbiji

Revija 3-2013

Neki aspekti osiguranja vetroelektrana u Srbiji

Revija 3-2015

Upravljanje rizicima sa osvrtom na rizike u biljnoj proizvodnji

Revija 1-2019

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA