Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Tomislav Petrović

Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

Revija 1-2002

Uticaj novih propisa o deviznom poslovanju na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

Revija 3,4-2002

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA