Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Nebojša Žarković

Jugoslovensko osiguranje i integracioni proces u Evropi

Revija 1-2002

Osnovna obeležja i odrednice tražnje za osiguravajućim uslugama

Revija 2-2016

Predlog za uvođenje obaveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti

Revija 1-2019

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA