Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

3-2019Zoran Ilkić

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

1-2018XXX Ademuni Odeke

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije

4-2017XXX Ademuni Odeke

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)

4-2016XXX Ademuni Odeke

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo I)

3-2016XXX Ademuni Odeke

Osnovna obeležja i odrednice tražnje za osiguravajućim uslugama

2-2016Nebojša Žarković

Tražnja za osiguranjem života sa osvrtom na pojedine zemlje centralne i jugoistočne Evrope

1-2016Jasmina Labudović Stanković

Pravila o prodaji polisa osiguranja života trećim licima u Indiji i izmene Zakona o osiguranju od 2015. godine

3-2015Ujjawal Satsangi

Rizici u poljoprivredi i njihovo osiguranje u Italiji

2-2015Sara Landini

Subrogacija u osiguranju, sličnosti i razlike sa drugim institutima

4-2014Slobodan Jovanović Milan Počuča

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant