Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Suočavanje sa prošlošću: U 21. veku i dalje zadatak za nemački sektor osiguranja i nemačko pravo osiguranja

4-2019Stefan Purner

Odgovornost zbog štete nanete pacijentu infekcijama – lagodan pogled u praksu nemačkih sudova

4-2014Jakov Radišić

Osiguranje izvoznih kredita

3,4-2003Jelena Gazivoda

Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica

1-2002Tomislav Petrović

O stanju harmonizacije ugovornog prava u evropskoj uniji (sa osvrtom na ugovor o osiguranju)

Atila Fenjveš

Zamena paradigmi u burnim vremenima (projekat EU solventnost II)

2-2010Hans Peer

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant