Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

2-2019Đorđe Ćuzović

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Internet i distribucija osiguranja – internet strane za rangiranje i poređenje osiguranja

2-2019Nikola Filipović

Upravljanje rizicima sa osvrtom na rizike u biljnoj proizvodnji

1-2019Milovan Jovanović

Predlog za uvođenje obaveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika nepokretnosti

1-2019Nebojša Žarković Slobodan Samardžić

Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

1-2019Marijana Dukić Mijatović Ozren Uzelac

Pravni položaj vlasnika i operatera bespilotnog vazduhoplova u vezi sa obavezom osiguranja prema pravu EU

4-2018Ozren Uzelac

Evolucija evropskih pravila o distribuciji osiguranja

4-2018Nikola Filipović

Kolektivno osiguranje zaposlenih – strana i domaća iskustva

4-2018Jasmina Labudović Stanković

U čast osamdesetog rođendana profesora Jovana Slavnića, počasnog predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije

4-2018Slobodan Jovanović

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant