Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

1-2018XXX Ademuni Odeke

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije

4-2017XXX Ademuni Odeke

Evropsko privredno društvo (Societas Europaea) i njegova primena u delatnosti osiguranja

3-2017Oleksandr Khomenko

Neki aspekti osiguranja vetroelektrana u Srbiji

3-2015Milovan Jovanović

Neka nova zakonska rešenja u delatnosti osiguranja

3,4-2005Slobodan Ilijić

Primena direktive o nekorektnoj trgovačkoj praksi od 2005. god. na osiguranje

4-2006Jovan Slavnić

Požarno osiguranje imovine po načelu „svi rizici”

1,2-2008Darko Samardžić

Vreme trajanja osiguranja Prilog raspravi o regulisanju ugovora o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Srbije

4-2008Jovan Slavnić Slobodan Jovanović

Principi evropskog ugovornog prava osiguranja – budući opcionalni insrument prava EU?

2-2011Slavko Đorđević

Direktiva o preuzimanju društava sa naglaskom na pitanja iz poljske prakse društava za osiguranje

2-2012Anna Tarasiuk-Flodrowska

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant