Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Biro za naknadu štete

4-2019Miloš Radovanović

Problemi u vezi sa pravom na regres organizacija socijalnog osiguranja po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

2-2016Milan Cerović

Odgovornost za automobilske štete u hrvatskom pravu sa osvrtom na neka pitanja ove odgovornosti u poredbenom pravu

1-2015Loris Belanić

Subrogacija u osiguranju, sličnosti i razlike sa drugim institutima

4-2014Slobodan Jovanović Milan Počuča

Neki problemi međunarodnog privatnog prava u vezi sa pravom osiguranja u praksi Turske

4-2012Samim Unan

Pravo regresa nosilaca socijalnog osiguranja nakon saobraćajne nezgode prema osiguravaču obaveznog osiguranja odgovornosti s posebnim osvrtom na austrijsko pravo

3-2007Mag. Josef Schorghuber

Zastarelost potraživanja iz pravnih odnosa osiguranja kao predmet zakonskog regulisanja

2-2009Predrag Šulejić

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant