Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije Deo II

1-2018XXX Ademuni Odeke

Neočekivana dobit u polisama pomorskog osiguranja i izvoznih kredita u anglo-američkim i drugim državama Common Law; Dodatno izuzeće ili jednostavno dodatno ograničenje i izmena principa obeštećenja i subrogacije

4-2017XXX Ademuni Odeke

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)

4-2016XXX Ademuni Odeke

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo I)

3-2016XXX Ademuni Odeke

Osiguranik protiv osiguranika u osiguranju od odgovornosti direktora i službenika u grčkom pravu

4-2015Constantina Soultati

„Jednostavni i razumljivi izrazi” u potrošačkim ugovorima o osiguranju prema grčkoj sudskoj praksi

1-2015Iakovos Venieris

Praksa unakrsne prodaje proizvoda osiguranja i Predlog Direktive o posredovanju u osiguranju II

4-2014Alkistis Christofilou

Klauzula o isključenju samoubistva u polisama osiguranja života u Indiji: Da li je zakonita takva klauzula?

3-2014Vivek Dubey

Građanska odgovornost zbog grešaka u lečenju i obaveštavanju pacijenata po nemačkom Zakonu o pravima pacijenata

4-2013Jakov Radišić

Fronting osiguranje i njegov uticaj na razvoj osiguranja u Srbiji

3-2013Milovan Jovanović

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant