Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2012

Pitanja u vezi sa „istovetnošću isplata” u reosiguranju prema engleskom pravu, uz komparativni pregled pravnih sistema Nemačke i SAD

reosiguranje, istovetnost isplata, ex gratia, poklapanje pokrića, saradnja i kontrola šteta, inspekcija, distribucija.

 

„Istovetnost isplata” je za tržišta reosiguranja bitan princip. S obzirom na to da se u najrazvijenijim državama ovo pravilo dugo razvijalo, baveći se njegovim ključnim aspektima, ovaj članak predstavlja pokušaj analize razvoja i razlika u pravima Engleske, Nemačke i SAD.

Analiza ukazuje na razlike i sličnosti između navedenih pravnih sistema, kao i na to da postoje oblasti koje nisu ispravno rešene, posebno u vezi sa distribucijom reosiguranih šteta na pratećeg reosiguravača.

Colin Croly Yvonne Jefferies

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA