Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2014

Osiguranje spašavanja na moru i odgovornosti spašavatelja

spašavanje, nagrada za spašavanje, osiguranje od odgovornosti, P&I, pomorsko osiguranje, pravo osiguranja.

U članku se obrađuje materija osiguranja spašavanja na moru i osiguranja od odgovornosti spašavatelja. Nakon kratkih uvodnih napomena u svezi temeljnih pojmova vezanih uz nagrađivanje spašavatelja, razmatra se općenita uloga i značaj pomorskog osiguranja u pomorskom poduzetništvu, uloga i značaj klubova za uzajamno osiguranje pomorskih brodara od odgovornosti (P&I klubovi), te uloga i značaj klasičnih tržišnih osiguratelja. Nadalje se tumači pojava klauzule o P&I pokriću zagađenja uljem te paralelni razvoj instituta ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine u korist spašavatelja. Posebna pažnja pridaje se diobi odgovornosti za osiguranje troškova operacije spašavanja između klasičnih osiguratelja i klupskih osiguratelja, pri čemu se ukratko navode bitne odrednice Montrealskog kompromisa, odbijenog koncepta ekološke nagrade, te problematike vezane uz zajedničku havariju i spašavanje. Nastavno na prethodnu cjelinu, razmatra se institut osiguranja od odgovornosti spašavatelja u kontekstu klasične police osiguranja i P&I police osiguranja, pitanje podizvođača, pitanje posebne vrste pokrića u slučaju najma spašavateljskog remorkera, te uloga i značaj police osiguranja od odgovornosti.

Mišo Mudrić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA