Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2012

Predlog tema za javnu raspravu o rešenjima koja nisu prihvaćena u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije u odnosu na ugovor o osiguranju

ugovor o osiguranju, veliki rizici, nepoštene klauzule, principi evropskog ugovornog prava osiguranja, odstupanje od prinudnih normi, ugovori o kolektivnom osiguranju, osiguranje od odgovornosti, osiguranje pravne zaštite.

 

Cilj koji je autor postavio u ovom radu jeste da stručnoj i naučnoj javnosti predoči predloge rešenja iz preko dvadeset radova napisanih na temu regulisanja ugovora o kopnenom osiguranju koje Komisija za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije nije usvojila u Prednacrtu tog zakonika objavljenom 2009. godine, ali i nove predloge iz radova objavljenih posle objavljivanja Prednacrta i na taj način podstakne interes javnosti za diskusiju o njima i opredeljivanje za ili protiv njihovog prihvatanja. Pojedini važniji ranije dati i novi predlozi rešenja razmatrani su uz navođenje nove argumentacije.

Autor smatra da je isticanje i ispitivanje u posebnom radu neprihvaćenih rešenja opravdano, između ostalog, jer je Komisija Prednacrt objavila bez obrazloženja i komentara, tako da su javnosti ostali nepoznati razlozi njihovog neprihvatanja.

U prvom odeljku rada, autor razmatra značaj rasprave o neprihvaćenim rešenjima. Drugi odeljak je posvećen ispitivanju neprihvaćenih rešenja iz komunitarnog ugovornog prava osiguranja, a u trećem, predloženim i neprihvaćenim rešenjima iz projekta Principi evropskog

ugovornog prava osiguranja. U četvrtom odeljku, pažnja je posvećena neprihvaćenim rešenjima za regulisanje odstupanja od prinudnih normi kojima se u Prednacrtu reguliše ugovor o osiguranju. Peti odeljak je posvećen razmatranju neprihvaćenih rešenja za osiguranja zasnovana na kolektivnim ugovorima. U poslednjem, šestom odeljku, autor razmatra nove predloge rešenja za regulisanje nekih posebnih vrsta ugovora o osiguranju, kao što su ugovor o obaveznom osiguranju od odgovornosti i ugovor o osiguranju pravne zaštite koji u Srbiji do danas nisu uređeni.

Jovan Slavnić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA