Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2004

Osiguranje izvoznih kredita u domaćoj praksi

UVOD
Razvoj delatnosti osiguranja izvoznih kredita u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora predodređen je i uslovljen istim onim činocima koji su na globalnom nivou utrli put ustanovljavanju ove, po mnogo čemu ekskluzivne vrste osiguranja. Osiguranje izvoznih kredita razvijalo se podstaknuto potrebom da se u uslovima kompleksnog ali i neretko krajnje rizičnog spoljnotrgovinskog poslovanja, kroz institut naknade štete, obezbedi zaštita izvoznika-osiguranika, kao slabije strane u ugovornom odnosu, za slučaj nemogućnosti naplate njegovog potraživanja uzrokovane ostvarivanjem rizika specifične prirode, kao npr. nastupanjem faktičke ili formalno pravne insolventnosti dužnika, ili nestabilnošću odnosno represivnošću političkog režima države dužnika koja za posledicu ima uvođenje ekonomskih ili pravnih mera koje otežavaju ili onemogućavaju izmirivanje duga, i sl.

Jelena Gazivoda

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA