Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2014

Oblici i načini ispunjenja obaveze poslodavca na osiguranje zaposlenih u Republici Srbiji

poslodavac, zaposleni, povreda tela, profesionalna bolest, suma osiguranja, franšiza, sankcija, uslovi

U ovom radu autor ispituje načine i oblike ispunjenja zakonske obaveze poslodavca da osiguravajućim pokrićem zaštiti svoje zaposlene od raznih opasnosti po život i zdravlje, kojima su zaposleni u većoj ili manjoj meri, svakodnevno izloženi u zavisnosti od prirode posla koji obavljaju. Nakon upoznavanja sa propisima iz kojih ovakva obaveza proizlazi za poslodavce u Srbiji i nedostacima u pozitivnoj zakonskoj regulativi, dalje istraživanje se usmerava na analizu uslova osiguranja pojedinih domaćih i stranih osiguravača od čije sveobuhvatnosti zavisi i da li je poslodavac svoju zakonsku obavezu u potpunosti ispunio. Ovo otuda što obim pokrića ustanovljen predmetom osiguranja i isključenjima iz osiguranja, definisanim u uslovima osiguranja, posredno određuje i da li će poslodavac ispuniti svoju obavezu kod osiguranja zaposlenih samo formalno ili će svoje zaposlene i suštinski osigurati od opasnosti i rizika koje je zakonodavac predvideo kao one koje bi bilo potrebno pokriti osiguranjem.

Bojan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA