Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2012

Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje, kritika i prijedlozi reforme u poredbenom pravu

sposobnost vraćanja kredita, likvidnost, korisnik kredita, ugovor o kreditu, ugovor o osiguranju, banka, osiguratelj, osiguranik.

Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita nov je proizvod koji se pojavio na tržištu osiguranja u Hrvatskoj. Svrha ovog ugovora o osiguranju je otplata rata iz ugovora o kreditu koje umjesto dužnika, tj. osiguranika otplaćuje sam osiguratelj u situaciji kada dužnik (osiguranik) nije sposoban to učiniti zbog gubitka ili smanjenja prihoda. Osigurani rizici zbog kojih može doći do gubitka ili smanjenja prihoda jesu: smrt, gubitak radne sposobnosti (trajni ili privremeni), gubitak posla (otkaz ugovora o radu i sl.). Novčani iznosi iz osigurnine izravno se isplaćuju banci (vjerovniku) na račun, čime se smanjuje dug dužnika (osiguranika) prema banci. Ovaj ugovor o osiguranju time ujedno služi i kao alternativno sredstvo obezbeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu. Ako nastupi smrtni slučaj ili trajni gubitak radne sposobnosti, iz osigurnine se isplaćuje cjelokupni ostatak duga iz ugovora o kreditu, a ako nastupi gubitak zaposlenja ili privremena nesposobnost za rad, isplaćuje se određeni broj rata kredita pobliže definiran uvjetima osiguranja. U radu se još govori o kritici ove vrste ugovora o osiguranju koja se pojavila u poredbenom pravu, kao i o određenim prijedlozima za njegovu reformu.

 

 

Loris Belanić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA