Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2012

Problemi i šanse životnog osiguranja – „kraljevske” vrste osiguranja

osiguranje za doživljenje, starosno zbrinjavanje, osiguranje gubitka profesionalne sposobnosti, mešovito životno osiguranje, osiguranje rente, privatna penzija

 

Životno osiguranje važi za kraljevsku vrstu osiguranja od veoma velikog ekonomskog značaja. Pogled na naslove u medijima poslednjih meseci pruža dramatičnu sliku: teško pogođena ekonomija SAD, evropske države pred bankrotom, promenljivi kursevi akcija, napeti odnosi na tržištima rada, uska grla u kreditiranju i duboko međusobno nepoverenje institucija na finansijskim tržištima. U Nemačkoj i Austriji odgovor klijenata i eksperata u anketama na temu: „Da li klijenti po pitanju osiguranja i investiranja mogu da veruju još nekoj instituciji?” glasi jasno: „Da”, klasičnom životnom osiguranju. Životno osiguranje je najsigurniji proizvod koji postoji na tržištu. O novim proizvodima se govori, ali još nisu u prodaji. U Nemačkoj se smatra da je životno osiguranje bez alternative, uprkos smanjenju garantovane kamatne stope i prelaska na uniseks tarifu. U cilju obezbeđenja rizika dugovečnosti, za 90% stanovništva (doživotno) rentno osiguranje je prvi izbor. Od svih vrsta osiguranja, samo životno osiguranje može da obezbedi doživotnu isplatu ove rente, izračunate na osnovu aktuarskih metoda. Pošto će u Evropi u dolazećim godinama jako da ekspandira broj lica sa potrebom za tuđom pomoći i negom, najozbiljnije se postavlja pitanje da li i životno osiguranje može da preživi prostim prenosom rente ili kapitala na različite račune. Alternativa bi bila, slično kao što je to uobičajeno u zdravstvenom osiguranju već decenijama, formiranje trougla osiguravač – klijent – zdravstveni / seniorski centar, iako osnovna naknada iz osiguranja jeste novčana naknada, odnosno naknada troškova.

Wolfgang Rohrbach

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA