Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2017

Pitanja nadležnosti prilikom prekograničnog prenosa portfelja osiguranja: Uporedna analiza

Ključne reči: prekogranični prenos portfelja osiguranja, pravo osiguranja EU, regulativa osiguranja

Apstrakt

    Ciljevi ovog rada su da pruži uvid u ujednačena pravila Evropske unije (dalje u tekstu: EU) kojima se reguliše prenos portfelja osiguranja i da ukaže na primere nekoliko država članica EU čiji se nacionalni propisi bitno razlikuju od zajedničkog pravnog okvira EU. Zbog toga društva za osiguranje imaju probleme sa priznavanjem prenosa portfelja i nespojivim zahtevima raznih nadzornih organa. U određenim slučajevima društva za osiguranje moraju da prolaze kroz paralelne procese u državi prenosioca i državi preuzimaoca portfelja zbog različitog tumačenja propisa EU i nacionalnih propisa. Međutim, ako ne sva, većina pitanja se može rešiti povećanom ujednačenošću i većom jednoobraznošću u primeni postojećih propisa EU.
Ova studija je izvedena korišćenjem kombinacije pravno-dogmatskog, uporednog metoda i empirijske analize. Rezultate ove studije praktično mogu da primene lica koja su zainteresovana za prenos portfelja osiguranja ili mogu poslužiti kao polazna osnova za dalju teorijsku diskusiju.

Oleksandr Khomenko

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA