Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2017

Evropsko privredno društvo (Societas Europaea) i njegova primena u delatnosti osiguranja

Ključne reči: pravo osiguranja EU, Uredba o osiguranju, evropska kompanija, Societas Europaea

                                     Apstrakt

    U ovom radu istražuje se kako se koristi Evropska kompanija (dalje u tekstu: EK) u delatnosti osiguranja i diskutuje o razlozima zbog kojih se velike međunarodne osiguravajuće korporacije odlučuju za ovaj oblik organizovanja. Studija je obavljena analizom već osnovanih EK u sektoru osiguranja i njom je utvrđeno koje prednosti donosi ovaj oblik organizovanja privrednog društva. U radu se analiziraju propisi koji regulišu EK zajedno sa empirijskim podacima prikupljenim iz brojnih izveštaja, biltena, intervjua i drugih oblika lične komunikacije autora sa predstavnicima EK u sektoru osiguranja i stručnjacima iz ove oblasti.

Oleksandr Khomenko

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA