Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2018

Evolucija evropskih pravila o distribuciji osiguranja

Ključne reči: zajedničko tržište osiguranja, regulisanje tržišta osiguranja, direktiva o distribuciji osiguranja

                                              Apstrakt

    Direktiva o distribuciji osiguranja predstavlja samo poslednji u nizu instrumenata kojima se reguliše obaveza učesnika na tržištu osiguranja prema ugovaračima osiguranja. Evropska unija još od samog začetka zajedničkog tržišta osiguranja reguliše sa različitim intenzitetom ove obaveze. Autor smatra da se u evoluciji pravila EU mogu izdvojiti tri perioda u kojima se mogu identifikovati različiti pristupi ovim obavezama. U prvom periodu do 2002. godine fokus je na predugovornom informisanju. U periodu od 2002. do 2016. kao dodatak informisanju propisana je i obaveza savetovanja, dok 2016. godina počinje treća faza. Te godine je usvojena Direktiva o distribuciji osiguranja. Napuštena je ideja da se efikasno tržište i zaštita ugovarača mogu ostvariti isključivo kroz instrumente predugovornog informisanja, odnosno tzv. zaštitu na mestu prodaje, pa se uvodi sistem nadzora i upravljanja proizvodima osiguranja.

Nikola Filipović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA