Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2010

Zamena paradigmi u burnim vremenima (projekat EU solventnost II)

: kriza finansijskog tržišta, upravljanje rizikom, Solventnost II, potreban kapital, minimalni zahtev za kapitalom, opremljenost sopstvenim sredstvima, osiguravajuća društva

 

Solventnost II” je projekat Evropske komisije za temelntu promenu evropskog prava nadzora u osiguranju. Dosadašnji državni sistem propisa o opremljenosti sopstvenim kapitalom (Solventnost I) zamenjen je, usled promenjenih tržišnih uslova, sistemom baziranim na riziku. Odredbe ovog sistema prelaze dosadašnje okvire Zakona o nadzoru osiguranja[1] uzimajući više u obzir kvalitativne elemente, kao što su upravljanje rizikom, rukovođenje i kontrola u (re)osiguravajućim društvima. Solventnost II je u smislu dugoročne profitabilnosti osiguravača pozitivno ocenjen od strane najvećeg broja osiguravača u Evropi, iako povećanje potrebnih sopstvenih sredstava predstavlja dodatno opterećenje.[1] Misli se na Zakon o ugovoru o nadzoru osiguranja Austrije (prim. prev.)

Hans Peer

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA