Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2013

Principi evropskog ugovornog prava osiguranja kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja

ugovorno pravo osiguranja, prinudni propisi, zaštita potrošača, prekogranična prodaja proizvoda osiguranja

U sklopu Opšteg referentnog okvira evropskog ugovornog prava, koji ima za cilj stvaranje ujednačenijeg Evropskog ugovornog prava sa opštim principima, terminologijom i sistematikom, Principi evropskog ugovornog prava osiguranja predstavljaju konkretan doprinos ugovornom pravu osiguranja.

Namera je da Principi evropskog ugovornog prava osiguranja služe kao izborni instrument ugovornih strana kod ugovora o osiguranju i predstavljaju nezavisan skup pravila od prinudnih propisa kojima se štiti ugovorač osiguranja. Zato se u ovom članku razmatra obavezujuća priroda tih pravila i njihov odnos sa naci- onalnim pravilima o zaštiti potrošača, posebno kada se radi o definiciji potrošača.

 

Ioannis Rokas

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA