Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Ozren Uzelac

Opšta i posebna pravila o zaštiti interesa korisnika usluge osiguranja u srpskom i uporednom pravu

Revija 1-2016

Pravni položaj vlasnika i operatera bespilotnog vazduhoplova u vezi sa obavezom osiguranja prema pravu EU

Revija 4-2018

Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

Revija 1-2019

Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja

Revija 1-2020

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

Revija 1-2021

Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji

Revija 1-2022

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA