Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Stefan Purner

Neka aktuelna pitanja nemačkog ugovornog prava osiguranja povodom donošenja odluke BGH Z - IV ZR 426/14 od 11.11.2015.

Revija 4-2016

Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

Revija 1-2018

Suočavanje sa prošlošću: U 21. veku i dalje zadatak za nemački sektor osiguranja i nemačko pravo osiguranja

Revija 4-2019

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA