Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Nikola Filipović

Evolucija evropskih pravila o distribuciji osiguranja

Revija 4-2018

Internet i distribucija osiguranja – internet strane za rangiranje i poređenje osiguranja

Revija 2-2019

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA