Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Darko Samardžić

Nadzor osiguranja u sr nemačkoj prema zakonu o nadzoru osiguranja i direktivama EU o solventnosti

Revija 3-2011

Požarno osiguranje imovine po načelu „svi rizici”

Revija 1,2-2008

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA