Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Predrag Šulejić

Zastarelost potraživanja iz pravnih odnosa osiguranja kao predmet zakonskog regulisanja

Revija 2-2009

Stečaj i likvidacija osiguravajućih društava u pravu Evropske Unije sa osvrtom na naše pravo

Revija 1,2-2007

Mogućnosti harmonizacije ugovornog prava osiguranja u Evropskoj uniji i jugoslovensko pravo

Revija 1-2002

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA