Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Ljiljana Stojković

Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje

Revija 3-2013

Novi zakonodavni okvir korporativnog upravljanja u delatnosti osiguranja prema pravu Republike Srbije

Revija 1-2017

Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje teorijsko-pravna analiza

Revija 4-2019

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA