Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Milan Cerović

Visina pokrića u osiguranju građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila

Revija 1-2014

Rezultati osiguranja od autoodgovornosti u 2013. godini

Revija 3-2014

Problemi funkcionisanja Garantnog fonda prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Revija 1-2015

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2014. godini

Revija 4-2015

Problemi u vezi sa pravom na regres organizacija socijalnog osiguranja po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

Revija 2-2016

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2015. godini

Revija 3-2016

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2016. godini

Revija 3-2017

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA