Srpski English
Pretraga
 
HOME
BIBLIOGRAPHY

 

DUNAV OSIGURANJE

WIENER STADTISCHE

1,2-2004Mesto dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja u uporednom pravu i predlozi za reformu sistema zdravstvenog osiguranja u Srbiji

Ivanka Spasić

Proračun štete u saobraćaju za slučaj podeljene odgovornosti

Milan Vujanić Dragan Obradović

Uloga agencija za ocenu finansijske snage i boniteta na odluku osiguravajućeg društva o izboru nosioca viškova rizika

Slobodan Jovanović

Glosarijum uz novi zakon o osiguranju

Slobodan Ilijić

Osiguranje izvoznih kredita u domaćoj praksi

Jelena Gazivoda

Contents 1,2-2004
 

Curent Issue
 

for authors

Statement on originalityStatement on originality

WRITING INSTRUCTIONSWriting instructions

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA