Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

1-2021Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Direktiva EU 2009/138 o osnivanju i vođenju poslova osiguranja i reosiguranja – opšti uvod u pravni okvir „Solventnost II”

1-2017Ioannis Rokas

Polivalentnost danskog Zakona o posrednicima osiguranja sa naglaskom na regulisanje obaveza brokera osiguranja

2-2015Jovan Slavnić

Osiguranje od elementarnih nepogoda u francuskom pravu

3-2014Slobodan Jovanović

Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranju

3,4-2002Slobodan Jovanović

Fronting osiguranje i njegov uticaj na razvoj osiguranja u Srbiji

3-2013Milovan Jovanović

Donesena direktiva skupštine i saveta Evrope o reosiguranju 2005/68/EC

1,2-2006Slobodan Jovanović

Neki problemi međunarodnog privatnog prava u vezi sa pravom osiguranja u praksi Turske

4-2012Samim Unan

Promena prirode industrije reosiguranja - poziv na etičko postupanje

3-2008Thierry Pelgrin

Politika EU u oblasti prava osiguranja i reosiguranja i mogućnost harmonizacije: stvarnost ili fikcija?

3-2010Kyriaki Noussia

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant