Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

2-2021Jasmina Đokić

Povodom 20 godina Evropske revije za pravo osiguranja

2-2021Jasmina Labudović Stanković

Specifičnosti osiguranog slučaja u osiguranju od pravne zaštite

2-2021Loris Belanić

Dvadeset godina „EVROPSKE REVIJE (ranije Revija) za pravo osiguranja”

2-2021Wolfgang Rohrbach

Prevare i moralni hazard u osiguranju

1-2020Đorđe Ćuzović

Tržište privatnog zdravstvenog osiguranja u debatama o reformi zdravstvenog sistema u postsocijalističkim zemljama

1-2021Zdravko Šolak

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

1-2021Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Ugovor o obaveznom osiguranju u međunarodnom privatnom pravu

1-2021Marius Fras

Karakteristike osiguranja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj

3-2020Gordana Radović

Docnja u plaćanju odštenog zahteva zbog nastale štete pokrivene osiguranjem i moguća primena modernih tehnologija

3-2020Lok Kan SO

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant