Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

1-2021Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Neka pitanja u vezi sa sadržinom predugovorne obaveze ugovarača na prijavu bitnih činjenica – opšti pogled

1-2016Samim Unan

Osiguranje spašavanja na moru i odgovornosti spašavatelja

1-2014Mišo Mudrić

Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje

1,2-2007Wolfgang Rohrbach

Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu opšteg referentnog okvira za evropsko ugovorno pravo osiguranja i zakonima država članica evropske unije

1,2-2008Jovan Slavnić Slobodan Jovanović

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant