Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020 (II deo)

2-2020XXX Ademuni Odeke

Klauzula o vođenju spora u modernom pravu osiguranja

2-2020Nataša Petrović Tomić

Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020. (I DEO)

1-2020XXX Ademuni Odeke

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)

4-2016XXX Ademuni Odeke

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo I)

3-2016XXX Ademuni Odeke

Osiguranik protiv osiguranika u osiguranju od odgovornosti direktora i službenika u grčkom pravu

4-2015Constantina Soultati

Klauzula o isključenju samoubistva u polisama osiguranja života u Indiji: Da li je zakonita takva klauzula?

3-2014Vivek Dubey

Nepravične klauzule i principi evropskog ugovornog prava osiguranja

2-2014Nataša Petrović Tomić

Međunarodne institutske klauzule za osiguranje pomorskih brodova iz 2003. godine

3,4-2004Borislav Ivošević

Osiguranje spašavanja na moru i odgovornosti spašavatelja

1-2014Mišo Mudrić

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant