Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Pravne posledice promene rizika u toku trajanja ugovora o osiguranju imovine

3-2021Katarina Ivančević

Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

2-2021Jasmina Đokić

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja

1-2021Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

3-2020Peter Hauser

Suočavanje sa prošlošću: U 21. veku i dalje zadatak za nemački sektor osiguranja i nemačko pravo osiguranja

4-2019Stefan Purner

Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

3-2019Slobodan Jovanović

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Evolucija češkog ugovornog prava osiguranja

4-2016Slobodan Jovanović

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)

4-2016XXX Ademuni Odeke

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant