Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

3-2020Peter Hauser

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja

2-2014Peter Hauser

Direktiva Evropske Unije o posredovanju u osiguranju od 2002. godine

1,2-2005Jovan Slavnić

Uzbunjivanje: šansa ili opasnost? - nove tendencije u Evropi

1-2013Peter Hauser

Lojalna i nelojalna konkurencija u osiguranju

3,4-2009Wolfgang Rohrbach

Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica

3-2008Jovan Slavnić Slobodan Jovanović

Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja

1-2009Jakov Radišić

Cognosceat emptor: o obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi

2-2012Angelo Borselli

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant